Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Αυλή της γιαγιάς

Τηλ.2310327822
Γυμνασιαρχου Μικρου Κ. 24
Τηλ.2310327822