ΚΕΛΛΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 24