ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 14