Νικηφορίδης Παναγιώτης

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Σοφούλη 60 54655