Διαγνωστικά Κέντρα-Θεσσαλονίκη-Καλαμαριά - Express Service

Πλαϊνή είσοδος δίπλα σε χώρο στάθμευσης
Πλαϊνή είσοδος δίπλα σε χώρο στάθμευσης