Βιοιατρική Πυλαία

Θεσσαλονίκη - ΠΥΛΑΙΑ

2310459660
Νικ. Πλαστήρα 72, 54250, Πυλαία, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ