Βιοιατρική Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Λαγκαδά 234, 54629, Σταυρούπολη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ