ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6987426666
ΙΘΑΚΗΣ 34