Δίπλας Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

231588350-6974305555 Σύντομη Περιγραφή
Νικομηδείας 15 & Μακρυγιάννη