ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ