Φάτσες

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310256790
Αγ. Δημητρίου 112