ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χαλκιδικής 86