ΜΠΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310500323
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 21 54630