ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310763682
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 5 56224