ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310763682
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ 5 56224