Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γεώργιος Καλαμαράς

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 108