ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310-773177
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 58 56224