ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 29-31