ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2310762476 6977254754
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 Α 56224
2310762476 6977254754