ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

2310770093, 6942526078
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 108 56224
2310770093, 6942526078