ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
2310 776946
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 56224