ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΟΥΚΑΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2310762233
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 1 56224