ΤΣΑΠΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Τηλ.: 2310.55.94.98
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 108
Τηλ.: 2310.55.94.98