ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310-558813
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 24 56224