ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΤΟΥΣΚΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19 Ευοσμος