ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΤΟΥΣΚΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19 Ευοσμος