ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310704804
ΚΑΡ. & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 96 56224