ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

2310704804
ΚΑΡ. & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 96 56224