ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ευαγγελισμου της Θεοτόκου 29, Ευοσμος