ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Φυσίατροι
Ευαγγελισμου της Θεοτόκου 29, Ευοσμος