ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατροι
6942526078
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 108