ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

6942526078
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 108