ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΕΥΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 24