Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη-Τριανδρία Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος

Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος
Στρατηγού Καλλιδοπούλου 2
Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος