ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310817540
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 52 54642