ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310817540
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 52 54642