ΛΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310811888
Β. ΟΛΓΑΣ 57 54641