ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310812340
ΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 67 54642