ΧΑΟΥΡΑΝΙ ΕΛΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310-237070
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 19 54621