Σχολεία-Πάτρα 24ο Δημοτικό

2610325212
Ανθείας 195