Σχολεία-Πάτρα 2ο Ειδικό Δημοτικό

2610311466
Ποτίδαιας 31