Σχολεία-Πάτρα 3ο Λύκειο

2610316875
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 2