Σχολεία-Πάτρα 60ο Δημοτικό

2610329427
Αντιγόνης 18