Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Πάτρα ΔΙΑΣ - Γήπεδα 5 x 5

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Τορώνης 18