Σχολεία-Πάτρα 10ο Γυμνάσιο

2610333298
Ετεοκλέους 33