Σχολεία-Πάτρα 18ο Δημοτικό και Ειδικό Τυφλών

2610337964
Θουκυδίδου και Περσεφόνης