Σχολεία-Πάτρα 3ο ΕΠΑΛ

2610346887
Αγίου Ιωάννου Πράτσικα