Σχολεία-Πάτρα 12ο και 22ο Γυμνάσιο

2610337174
Αλεξένδρου Παπαναστασίου και Γοργοποτάμου