Σχολεία-Πάτρα 12ο Δημοτικό

2610321778
Παρμενίδου 12