Σχολεία-Πάτρα 54ο Δημοτικό

2610333312
Κομνηνών και Βέτσου