Σχολεία-Πάτρα 33ο Δημοτικό

2610361099
Ακρωτηρίου 83