Εθνική Τράπεζα-Πάτρα - Ακτή Δυμαίων 25Α

2610333835 Με επιφύλαξη. Η Ακτής Δυμαίων και η Σκαγιοπουλείου δεν διασταυρώνονται
Ακτή Δυμαίων 25Α + Σκαγιοπουλείου
2610333835 Με επιφύλαξη. Η Ακτής Δυμαίων και η Σκαγιοπουλείου δεν διασταυρώνονται