Μουσεία-Θεσσ/νίκη, Μουσ. Εβραικής Παρουσίας

2310-250406
Αγ. Μηνα 13