ΓΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-543920
ΠΑΠΑΖΩΛΗ 1 54630