Τελλόγλειο

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310991620
Aγ. Δημητρίου 159