ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΘΑΚΗΣ 34